0889 873 958

Ламелни огради

Ограда

Ограда "ламелен тип"

  • височина до Н 2000 мм
  • дължина до L 2000 мм
  • диаметър на профил на рамка 60/20/2.0 мм
  • пълнеж от хоризонтални ламели - ламарина 1.0 мм
  • пешеходни - еднокрили/двукрили врати и портали
  • портали - ролково и конзолно водене
  • покритие - галванизирано + полимерно прахово покритие, цвят по RAL