0889 873 958

Мобилни огради

Мобилна ограда тип решетка

Мобилна ограда тип решетка

  • размер 2000 х 3500 мм
  • тръбна рамка, вертикали ф 42 мм, хоризонтали ф 33 мм
  • отвори 90 х 200 мм, тел ф 3.0/ф 4.0 мм

Мобилна ограда тип плътна

Мобилна ограда тип плътна

  • размер: 2000 х 2200 мм
  • тръбна рамка, вертикали ф 42 мм, хоризонтали П-профил 40/40 мм
  • ЛТ ламарина
Бетонова основа с арматура

Бетонова основа с арматура

Скоби за мобилна ограда

Скоби за мобилна ограда